ABOUT

บริษัท ริชอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

นำเข้าและจำหน่าย หลอดยูวี เครื่องยูวี ตลอดจน รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหายูวี ดำเนินกิจการนำเข้าหลอดยูวี และ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องยูวี รวมทั้งผลิตหลิดยูวี ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ดำเนินงานโดยผู้บริหารและทีมงาน ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านระบบยูวี ดำเนินกิจการนำเข้าหลอดยูวี และ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องยูวี รวมทั้งรับผลิตหลอดยูวี ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

นำเข้าและจำหน่าย หลอดยูวี เครื่องยูวี ตลอดจน รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหายูวี ดำเนินกิจการนำเข้าหลอดยูวี และ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องยูวี รวมทั้งผลิตเครื่องยูวี ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ดำเนินงานโดยผู้บริหารและทีมงาน ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านระบบยูวี กว่า 10 ปี