COMPANY PROFILE

บริษัท ริชอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 เราเป็นบริษัทอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่ดำเนินการนำเข้าหลอดยูวี รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องยูวี พร้อมทั้งผลิตเครื่องยูวีตามแบบที่ลูกค้าต้องการ บริษัทดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทำให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการให้คำปรึกษาด้านระบบยูวี อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี บริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า เพื่อเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมความสำเร็จด้วยกัน

นำเข้าและจำหน่าย หลอดยูวี เครื่องยูวี ตลอดจน รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหายูวี ดำเนินกิจการนำเข้าหลอดยูวี และ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องยูวี รวมทั้งผลิตเครื่องยูวี ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ดำเนินงานโดยผู้บริหารและทีมงาน ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านระบบยูวี กว่า 10 ปี